วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566

Posted by jinson on มีนาคม 26, 2566 No comments

 

คำถามรอบตัดสิน
ในการเลือกตั้ง 2562 สภาผู้แทนราษฎรไทยมีสัดส่วนผู้หญิงเพียงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับสัดส่วนของทั้งโลกที่อยู่ร้อยละ 24 แต่ในจำนวนนั้นนับจากคำนำหน้านามในบัตรประชาชนเป็นผู้ชายข้ามเพศ ยังไม่พูดถึงว่าในพรรคที่มีผู้แทนราษฎรไทยที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศอีก แต่ด้วยวิธีการนับแบบนี้ คุณคิดเห็นเช่นไรกับการที่ผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกเรียกไม่ตรงเพศภาวะของตัวเองในประเทศไทย

คำถามรอบตัดสิน
ในการเลือกตั้ง 2562 สภาผู้แทนราษฎรไทยมีสัดส่วนผู้หญิงเพียงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับสัดส่วนของทั้งโลกที่อยู่ร้อยละ 24 แต่ในจำนวนนั้นนับจากคำนำหน้านามในบัตรประชาชนเป็นผู้ชายข้ามเพศ ยังไม่พูดถึงว่าในพรรคที่มีผู้แทนราษฎรไทยที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศอีก แต่ด้วยวิธีการนับแบบนี้ คุณคิดเห็นเช่นไรกับการที่ผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกเรียกไม่ตรงเพศภาวะของตัวเองในประเทศไทย
คำตอบ
จากกรณีนี้ เรากำลังพูดถึงสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม ปัจจุบันประชากรไทยมีถึง 66,090,475 คน จากการสำรวจพบว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปมากกว่า3.6ล้านคน โดยประมาณเป็น LGBTQ หรือคนข้ามเพศ มีอัตราส่วนโดยประมาณ5เปอร์เซ็นต์ของประชากรไทย นับดาวมีความคิดเห็นว่าประชาชนคนไทย ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายคนข้ามเพศหรือ LGBTQ ทุกคนควรได้รับการปฏิบัติการคุ้มครองที่เท่าเทียมกัน เพราะทุกคนเสียภาษีเท่ากัน
หากรัฐบาลให้ความสำคัญและตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนคำนำหน้านามมากพอ บุคคลที่เปลี่ยนแปลงเพศสภาพของตัวเองแล้ว ควรได้รับการเปลี่ยนคำนำหน้านาม เพื่อลดปัญหาต่างๆ เช่น การทำธุรกรรม การเจรจาธุรกิจ ตลอดจนการเดินทางไปต่างประเทศ และการคุ้มครองในระบบข้อกฏหมายต่างๆ เชื่อว่าผู้หญิงและผู้ชายข้ามเพศหลายคนคงเจอปัญหาแบบเดียวกัน
ถ้าประเทศไทยสามารถแก้กฏหมายการเปลี่ยนคำนำหน้านามได้จริง เหมือนประเทศอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านามได้แล้ว ปัญหาเหล่านี้จะลดลง นับดาวอยากขอวิงวอนให้รัฐบาลหรือผู้ใหญ่ที่มีอำนาจยื่นมือลงมาช่วยให้โครงการเปลี่ยนเพศเปลี่ยนคำนำหน้านามให้เป็นจริง เพื่อให้ทุกคนและทุกเพศได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน ขอบคุณคะ
Miss Diva Doll Nonthaburi 2023 วรัชญา ตันติเมฑากุณ (นับดาว)
CEO Province : ไอซ์แซ่บ

คำถามรอบตัดสิน
ในการเลือกตั้ง 2562 สภาผู้แทนราษฎรไทยมีสัดส่วนผู้หญิงเพียงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับสัดส่วนของทั้งโลกที่อยู่ร้อยละ 24 แต่ในจำนวนนั้นนับจากคำนำหน้านามในบัตรประชาชนเป็นผู้ชายข้ามเพศ ยังไม่พูดถึงว่าในพรรคที่มีผู้แทนราษฎรไทยที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศอีก แต่ด้วยวิธีการนับแบบนี้ คุณคิดเห็นเช่นไรกับการที่ผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกเรียกไม่ตรงเพศภาวะของตัวเองในประเทศไทย
คำตอบ
อี้เฟยไม่เห็นด้วย กับวิธีการนับผู้แทนราษฏร จาก “คำนำหน้า” แบบนี้ค่ะ เพราะสะท้อนให้เห็นถึงจุดเปราะบางที่สุด ของกฏหมายความเท่าเทียมในประเทศไทยค่ะ การที่กฏหมายจำกัดสิทธิด้วย “เพศภาวะ” นั่นคือสะท้อนถึงความล้มเหลวของสิทธิความเท่าเทียมและเสรีภาพ
การที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ ในประเทศไทยเปรียบเสมือนพลเมืองชั้น 2 หรือ ชั้น 3 ทำไมอี้เฟยถึงพูดแบบนี้ เพราะชาว LGBTQ ถ้าเธอเป็นเพศทางเลือก เธอต้อง”สวย” ถ้าไม่สวยเธอต้องเรียนให้”เก่ง” ถ้าเรียนไม่เก่งเธอต้อง”ตลก” แต่ไม่มีใครยอมรับเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเลย สังเกตจากกฎหมายที่กีดกันชาว LGBTQ และถูกกดทับมาอย่างมากมาย ไปจนถึงชาว LGBTQ ที่ไม่สามารถเปลี่ยนคำนำหน้าได้ ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงร่างกาย เปลี่ยนแปลงเพศสภาพขนาดไหน เราก็ยังมองหาความเท่าเทียมไม่เจอในสังคมไทย และถ้าอี้เฟยมีพรวิเศษ 1 ข้อ จะขอเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเยาวชนเพราะเยาวชนคือคนเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ และอี้เฟยเชื่อว่าเสียงเล็กๆของอี้เฟย จะส่งเสียงไปถึงผู้มีอำนาจ เขาจะเข้าใจเราอย่างแท้จริง และยอมรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ แบบไม่มีเงื่อนไข เพื่อสร้างสิทธิและเสรีภาพความเท่าเทียมโดยที่ไม่ต้องมีคำว่า “เพศภาวะ” มาจำกัด ขอบคุณค่ะ
Miss Diva Doll Phuket 2023 พัดพารัดชา อัสสอันดากุล (อี้เฟย)
CEO Province : House of Lucky

คำถามรอบตัดสิน
ในการเลือกตั้ง 2562 สภาผู้แทนราษฎรไทยมีสัดส่วนผู้หญิงเพียงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับสัดส่วนของทั้งโลกที่อยู่ร้อยละ 24 แต่ในจำนวนนั้นนับจากคำนำหน้านามในบัตรประชาชนเป็นผู้ชายข้ามเพศ ยังไม่พูดถึงว่าในพรรคที่มีผู้แทนราษฎรไทยที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศอีก แต่ด้วยวิธีการนับแบบนี้ คุณคิดเห็นเช่นไรกับการที่ผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกเรียกไม่ตรงเพศภาวะของตัวเองในประเทศไทย
คำตอบ
ดิฉันมองว่าเรื่องเพศสภาพไม่ใช่ปัญหาในการทำงานในทุกๆองค์กร ไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นชาย เป็นหญิง หรือเป็นเพศที่สาม ก็ตามแต่ เรามีสิทธิ์ที่จะทำงานได้ในทุกๆแขนง ขึ้นอยู่ตามศักยภาพของตัวบุคคล
แต่หากพูดถึง คำนำหน้า ที่ไม่ตรงกับเพศสภาพในประเทศไทย ดิฉันคิดว่าก่อนที่เราจะโฟกัสกับประเด็นนี้เราควรโฟกัสเรื่องเสรีการแต่งงาน หรือ สมรสเท่าเทียม ก่อนค่ะ เพราะการสมรสเท่าเทียม คือบันไดขั้นแรกที่เราควรเริ่มก้าวผ่าน เมื่อเรามองในมุมกว้าง เพศที่สามไม่ได้มีเพียงแค่ บุคคลข้ามเพศ เท่านั้น ดังนั้น หากสมรสเท่าเทียมผ่าน การเรียกร้องสิทธิในการเปลี่ยนคำนำหน้าก็ไม่อาจใช่เรื่องยากค่ะ
และตอนนี้ในประเทศไทย ได้มีการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียม และดิฉันก็เป็น 1 ในเสียงของผู้สนับสนุนในกฎหมายฉบับนี้ เพราะดิฉันเชื่อว่า เราทุกคนไม่ควรมาจำกัดสิทธิของบุคคล บุคคลหนึ่งด้วยคำนำหน้า ทุกวันนี้ ในหลายๆ ประเทศชูเรื่องความเท่าเทียมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา และเรื่องเพศ และ ณ ปัจจุบันนี้ ความหลากหลายในสังคมด้านอื่นในประเทศไทย ถูกมองว่าเท่าเทียมแล้ว คนหลากหลายกลุ่ม สร้างอิมแพคให้กับประเทศไทยได้อย่างเหลือเชื่อ แต่นั่นก็ยังเหลือเรื่องเพศ ซึ่งดิฉันมองว่า ควรจะเป็น 1 ในเรื่องที่สังคมควรมอง และทำให้เกิดความเท่าเทียมกันให้มากที่สุด
แต่เหนือสิ่งอื่นใด ดิฉันคิดว่าจริงๆ เราไม่ควรให้เกรียติใครในฐานะเค้าจะเป็นยังไงในสังคม แต่เราควรให้เกียรติคนทุกคน ในฐานะมนุษย์ เพราะมนุษย์คือปัจจัยหลักที่ทำให้สังคมขับเคลื่อน เพราะฉะนั้น การมองทุกคนคือมนุษย์คนนึง คือสิ่งที่ควรจะเป็นและเกิดขึ้นในสังคมไทย ขอบคุณคะ !!
Miss Diva Doll Lampang 2023 อภัสรา เพร็ชรัตน์ (ปุ๊กลุก)
CEO Province : Racha Namee

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

Miss Diva Doll Thailand History